Zaznacz stronę

Sznur dylatacyjny

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Chłonność wody Poniżej 1% po 168 g odzinach
zanurzenia w wodzie
Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1429/01/2011
Odporność na ma teriały
budowlane
Odporny na kontakt
z powszechnie używanymi
materiałami budowlanymi jak
cement, gips,wapno, beton itp.
Tabela
Średnica Szerokość
szczeliny
Ilość
mb/karton
Długość
nawoju
mm mm odcinki 2 m mb
6 4 1000
8 6 550
10 8 2400 350
12 10 1800
13 11 200
15 12 1500 200
20 16 800 600
25 20 700 400
30 26 500
40 35 260 100
50 45 150 200
70 50 80