Zaznacz stronę

Pianki laminowane PANELFOL

Parametry techniczne
Typ materiału Spieniony polietylen powlekany
folią LDPE i HDPE
Gęstość DIN EN 1602 ok 25 kg/ m³ *
Współczynnik oporu
na dyfuzję pary wodnej
μ 3500
Chłonność wody Poniżej 1% po 168 g odzinach
zanurzenia w wodzie
Norma odniesienia PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1429/01/2011

*na zamówienie możliwa inna gęstość

Tabela
Grubość
maty
Szerokość
maty
Długość maty
w nawoju
mm m m
0,8 1000 : 1500 25 : 1500
1,5 1000 : 1500 25 : 700
2,0 1000 : 1500 25 : 500
3,0 1000 : 1500 25 : 350
4,0 1000 : 1500 25 : 200
5,0 1000 : 1500 25 : 150
8,0 1000 : 1500 25 : 100
10,0 1000 : 1500 25 : 100